Waarom bij ons

  • Aanpak is informeel maar gestructureerd
  • Kleinschalig en dus persoonlijk
  • Elke maand een rapportage
  • Gezamenlijk opzetten van planning
  • Open van 11:00 – 18:30
  • Tijdens proefwerkweken worden er ruimere tijden gehanteerd
  • Tijdens de schoolvakanties zijn wij geopend
  • Tussen 11:00 en 13:00 altijd welkom voor een gesprek of bezoek op het HuiswerkLokaalZeist.nl

Huiswerklokaal Zeist

Mede door het huidige onderwijssysteem en door de Coronatijd, wordt de behoefte aan begeleiding van jongeren meer en meer gevoeld. Vooral middelbare scholieren voelen deze behoefte. De zelfstudie voor de leerling is moeilijk in te vullen. Thuissituaties zijn onrustig of in een vol huis. Een huis waar iedereen een werk/studie-plek zoekt en waar dit vaker tot onrust en concentratieproblemen leidt.

Betrokkenheid en achtergrondervaring hebben in 2010 geleid tot de opening van dit huiswerklokaal in Zeist door Jos Gomes, MBA. Het vaste team, met veel ervaring in het middelbare onderwijs, voor begeleiding en bijlessen. Op doordeweekse dagen is Jos als eerste contactpersoon altijd bereikbaar.

Wij geven prioriteit aan de aandacht voor de individuele leerling en de begeleiding. Daarom blijven wij kleinschalig werken met persoonlijke aandacht, dus wij geven zelf de begeleiding. Onze doelen zijn onder andere achterstand inlopen en overgaan. Werken met de agenda is een belangrijk aandachtspunt. Planning en planningsdiscipline zijn twee van de meest essentiële succesfactoren.

Het aanreiken van simpele handvatten kan soms al voldoende zijn om de leerlingen weer op weg te helpen. Individuele aandacht, uitleg en oefening kunnen helpen de juiste koers te (her)vinden.

Nieuws 

Juist nu in
Coronatijd
zijn er weer

Examentrainingen

Wiskunde

voorjaar 2021

in Zeist 

Kandidaten Eindexamen
VWO A/B en HAVO A

6 ochtenden van 4 uur

Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen zijn thuis heel lang bezig met het maken van hun huiswerk, komen er niet uit met de planning en halen onvoldoendes voor toetsen. Het kan ook voorkomen dat een leerling snel afgeleid wordt of liever iets anders doet zoals gamen, social media en televisiekijken waardoor het huiswerk niet goed of voldoende gemaakt is.

Brugklasbegeleiding

Van de vertrouwde basisschool naar de middelbare school is een hele stap. Alles is nieuw, alles is vreemd. Het leren gaat op een hele andere manier. Niet alle brugklassers kunnen daar even goed mee omgaan. Sommigen raken verdwaald in dit vreemde grote bos. Het is dan heel fijn als er iemand is die hen de weg kan wijzen.

Bijlessen

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Soms is er een probleem met een vak en dan kan extra oefening nuttig zijn. Bijles is handig om een achterstand in te lopen, om persoonlijke aandacht te krijgen of een specifiek onderdeel nog eens onder de loep te nemen. Een toets goed voorbereiden en net even die persoonlijke uitleg te krijgen, kunnen nodig zijn om een goed cijfer te kunnen halen.

Examenbegeleiding

Onze leerlingen volgen een programma waarbij ze onder begeleiding examens maken. Waar nodig krijgen ze nog eens extra uitleg in de onderdelen die ze nog niet goed onder de knie hebben.

Examentraining

Examentraining Wiskunde in Zeist
Voorjaar 2021
Voor Eindexamenkandidaten
VWO A/B en HAVO A

6 ochtenden van 4 uur

In een programma van 6 weken komt alle examenstof aan bod en verbeter je je vaardigheden. 

Aanmelden