Examenbegeleiding

Onze leerlingen volgen een programma waarbij ze onder begeleiding examens maken. Waar nodig krijgen ze nog eens extra uitleg in de onderdelen die ze nog niet goed onder de knie hebben.