Privacyverklaring Huiswerklokaal Zeist

Zeist, mei 2018

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens heel erg serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en alleen worden gebruikt om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Huiswerklokaal Zeist

 

Over ons

Huiswerklokaal Zeist en alle gegevens die Huiswerklokaal Zeist verzamelt worden beheerd door Jos Gomes, gevestigd op Bergweg 94A, 3707AE Zeist.
www.huiswerklokaalzeist,
KvK: 60212160

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u bij ons een formulier heeft ingevuld, u ons de beschikking heeft gegeven over inloggegevens van de school, verwerken wij deze gegevens uitsluitend voor intern gebruik. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Aanhef
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Logingegevens voor de school
 • Schoolgegevens zoals agenda, resultaten, etc.

Dit kunnen gegevens van de leerling zijn en/of van de ouders/verzorgers.

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

Alle gegevens worden uitsluitend verzameld om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn.

 

Het delen van uw gegevens

Uw gegevens onder ons beheer worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming.

  

Klant zijn bij Huiswerklokaal Zeist

Wanneer wij met elkaar overeenstemming bereiken over de dienstverlening, gebruiken we de door u verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en de bijbehorende administratieve handelingen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. In het onverhoopte geval van een lek zullen wij direct maatregelen nemen om verspreiding van data te stoppen.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

 

Google Analytics

Door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter, wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind u hier.

 

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Wat  u altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in de browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in de browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen.
Heeft u verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

  

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Huiswerklokaal Zeist om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 8 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een verzoek hiertoe indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@huiswerklokaalzeist.nl

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.